Home

De sociëteit Noord-Beveland is opgericht in mei 1999. Het doel is onderlinge contacten tussen inwoners en groeperingen op Noord-Beveland te bevorderen. Dit gebeurt door informatie en discussie.

Op elke 4e woensdag van de oneven maanden, m.u.v. juli, organiseert de sociëteit een openbare bijeenkomst over een actueel onderwerp, waarvoor zo mogelijk een voor- en tegenstander worden uitgenodigd. Ze gaan met elkaar en de aanwezigen in gesprek. Ook is er regelmatig een "soos op locatie", waarbij we een bezoek brengen aan actuele projecten of wetenswaardige plekken op NB.

Nadrukkelijk willen we aangeven dat op deze soosavonden iedere inwoner van Noord-Beveland van harte welkom is. Het is van groot belang dat zo veel mogelijk inwoners hun mening geven. De avonden zijn altijd gratis toegankelijk.

Wist u dat u voor € 25,- per jaar donateur kan worden van de soos? U ontvangt dan voor elke bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging en ondersteunt ons werk. Aanmelden kan via ons contactformulier.

Foto’s zijn veelal gemaakt door eigen donateurs van de Sociëteit en zijn niet rechtenvrij verder te publiceren. Het copyright ligt bij Sociëteit Noord-Beveland.

Laatste nieuws

N.a.v. onze soosavond van september met dijkgraaf Poppelaars: Hieronder een antwoord op de vragen over de Stekeldijk : "Het heeft wat langer geduurd dan ik dacht, maar de Stekeldijk vergde enig uitzoekwerk. Voor de overige kwesties, zoals “riet in sloten”, is inmiddels door betrokkene contact opgenomen met onze medewerkers/bestuursleden.

Komende activiteiten

  27 Sep
Nieuwe plannen op Noord-Beveland
  22 Nov
(geen onderwerp)